ประมวลภาพกิจกรรมภายนอก

งานเทศน์มหาชาติ 3 ก.ย. 55


ประกวดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน


บริจาคของวัดสวนแก้ว 17ธ.ค.2555

โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ณ สวนสันติธรรม


ลำดับประกวดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน