Zer da Hizkuntza Normalkuntza?

Zer da Hizkuntza Normalkuntza Proiektua?

Euskara bultzatzeko Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko programa bat da. Programa honen helburua euskararen erabilera hedatzea da. Honako lau xede hauek jorratuz: 
 • Hiztun kopurua haztea. Erabileraren maiztasuna handitzea. 
 • Erabilera eremu eta funtzio anitzetara hedatzea. 
 • Euskararen presentzia areagotzen lagunduko duten erabilera- arau adostuak indarrean jartzea. 

Nork hartuko du parte Proiektu honetan?

400 bat Ikastetxek: etapa guztietakoak, publikoak zein pribatuak, handiak eta txikiak, Gipuzkoakoak , Bizkaikoak eta Arabakoak. Bertan egoteko aukera egin dutenak. Baita geu ere!

 Eragile guztion artean euskararen erabilera sustatzeko proiektu bat adostu dugu.

Horretarako, ikastetxearen egoera aztertu dugu, eta lau urtetarako proiektu orokorra zehaztu dugu. Eremuz eremu eta esparruz esparru:

 • Eremu instituzioanala
 •  Ikasleak
 •  Irakasleak
 • Gurasoak eta Langile ez irakasleak
 • Eskolaz kanpoko jarduerak

 

Proiektu honek zer eskaintzen dio Ikastetxeari?

Ulibarri programak helburu ezberdineko mintegiak eskaintzen ditu:

 •  Ikastetxeen artean lankidetza eta koordinazioa bultzatzeko.
 • Hizkuntza Normalkuntza Arduradunen prestakuntzan sakontzeko.
 • Ekimen bateratuak antolatzeko.

 

Eta, zuek, familiak zer egin dezakezue? 

 • Hizkuntzarekiko jarrerak transmititu egiten direla jakin behar duzue 
 • Euskara ez da bakarrik eskolako hizkuntza.
 • Euskara dakitenekin euskaraz hitz egitera animatu zuen seme- alabak.
 • Eman seme- alabei euskaraz hitz egiteko aukera eskolaz kanpo.
 • Euskaraz ez badakigu ere, euskara ikastearen alde gaudela erakutsi seme-alabei.

 

¿Qué es El Proyecto de Normalización Lingüística?

Es un programa de Educación, Universidad e Investigación del Gobierno Vasco para fomentar el Euskara. El objetivo de la normalización es la difusión del euskera, trabajando los siguientes aspectos:

 •  Aumentar el número de vascoparlantes.
 •  Aumentar el uso del euskera (en la relación entre padres,  alumnos  y  profesores).
 •  Propagar su uso a diversos ámbitos y funciones.
 •  Fomentar la presencia del euskera.

 

¿Quién forma parte de este Proyecto?

Más de 400 centros: de todas las etapas, centros públicos y privados, grandes y pequeños, centros de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Todos los que han optado por este proyecto. ¡Y nosotros también!

 Entre todos hemos conformado un proyecto para fomentar el uso del euskera.

Para ello, hemos analizado la situación del centro y hemos elaborado un proyecto general para cuatro años, dividido en cinco ámbitos:

 •   Ámbito institucional
 •   Alumnos/as
 •   Profesores/as
 •   Padres/madres y PAS
 •   Actividades extraescolares

 

¿Qué ofrece el Proyecto al centro?

El programa Ulibarri ofrece diferentes seminarios para:

 •  Impulsar la coordinación y colaboración entre los centros.
 •  Ofrecer formación a los responsables de Normalización Lingüística.
 •  Realizar iniciativas conjuntas.

 

Y vosotros, familias, ¿Qué podéis hacer?

 • Debes saber que la actitud que tengas hacia una lengua se transmite.
 •  El euskera no es solamente el idioma del colegio.
 •  Animad a vuestros hijos/as a que hablen en euskera con los que sepan hablarlo.
 •  Ofrece a tu hijo/a la posibilidad de practicar el euskera fuera del colegio.
 • Aunque no sepáis hablar en euskera, podéis mostrarles que estáis a favor de que lo aprendan.

 

Subpáginas (1): Euskaraldia