หน้าแรกรีคัลท์ แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรยุค 4.0


  รีคัลท์ เป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยสำหรับเกษตร โดยให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น

 • คำแนะนำการเพาะปลูก
 • ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน
 • ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ เป็นต้น

ทำให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มผลผลิตเละลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทยได้มากขึ้น

แอปพลิเคชัน “รีคัลท์ เกษตรกร” สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง Google Play หรือผ่านช่องทาง ไลน์ @รีคัลท์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

 • รถมอเตอร์ไซค์เพื่อการเกษตร ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ รถมอเตอร์ไซค์เพื่อการเกษตร   ประเภทผลงาน  ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ประเภทเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัย                   หน่วยสตูล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  อาชีวศึกษาจ ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2565 21:39 โดย SATUN AIC
 • ชุดเพาะไรแดงสั่งได้ ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดเพาะไรแดงสั่งได้ ประเภทผลงาน  ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ วิทยาลัย                   หน่วยสตูล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  อาชีวศึกษาจ ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2565 21:36 โดย SATUN AIC
 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบผง (พร้อมใช้) ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบผง (พร้อมใช้)                              Photosynthetic Bacteria Powder (ready to use) ประเภทผลงาน  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2565 21:33 โดย SATUN AIC
 • เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร สำหรับครัวเรือน ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร สำหรับครัวเรือน                              Aroma Oil Stream Distillation Machine from Herbal Plants for Household ประเภทผลงาน  ประเภทที่  1  สิ่งประด ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2565 21:27 โดย SATUN AIC
 • ชุดผลิตน้ำหมักชีวภาพจากกับดักแมลงบิน ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชุดผลิตน้ำหมักชีวภาพจากกับดักแมลงบิน                              Equipment for the Production of fermented Insects from a Flying Insect Trap ประเภทผลงาน  ประเภทที่  8  สิ่งประด ...
  ส่ง 21 เม.ย. 2565 21:21 โดย SATUN AIC
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »