ติดต่อเรา

โรงเรียนสตึก

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 123 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
โทรศัพท์ 044-681124 โทรสาร 044-681122
อีเมล์ : admin@satuk.ac.th

Comments