กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 พ.ย. 2560 23:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22829315_1457445354304281_9131519235645003862_o.jpg กับ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 พ.ย. 2560 23:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22829201_1457440347638115_8646785180360706126_o.jpg กับ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 พ.ย. 2560 23:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22792575_1457425480972935_7791867141194110123_o.jpg กับ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 พ.ย. 2560 23:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22770031_1457430230972460_2633208723170879650_o.jpg กับ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 พ.ย. 2560 23:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5 พ.ย. 2560 23:42 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22713489_1455334154515401_7366505997721035646_o.jpg กับ ครูจิตอาสาโรงเรียนสตึกร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์
5 พ.ย. 2560 23:42 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22555777_1455332501182233_8481891583969120989_o.jpg กับ ครูจิตอาสาโรงเรียนสตึกร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์
5 พ.ย. 2560 23:42 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ครูจิตอาสาโรงเรียนสตึกร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์
5 พ.ย. 2560 19:12 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22528712_1451151824933634_226917154292224178_o.jpg กับ คณะครูโรงเรียนสตึกต้อนรับผู้บริหารระดับสูงสพฐ.
5 พ.ย. 2560 19:12 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 22520029_1451146581600825_5394497988359381626_o.jpg กับ คณะครูโรงเรียนสตึกต้อนรับผู้บริหารระดับสูงสพฐ.
5 พ.ย. 2560 19:12 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง คณะครูโรงเรียนสตึกต้อนรับผู้บริหารระดับสูงสพฐ.
3 พ.ย. 2560 01:12 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ประเมินโรงเรียนสุจริต
3 พ.ย. 2560 01:11 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 21768916_1427551740626976_2504258113737129226_o.jpg กับ ประเมินโรงเรียนสุจริต
3 พ.ย. 2560 01:11 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 21641168_1427550337293783_3050893611139586110_o.jpg กับ ประเมินโรงเรียนสุจริต
3 พ.ย. 2560 01:11 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประเมินโรงเรียนสุจริต
3 พ.ย. 2560 01:02 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 21728715_1422426954472788_4279813255180704876_o.jpg กับ กิจกรรมมุฑิตาจิต "คาราวะยกย่อง ครูสองแผ่นดิน"
3 พ.ย. 2560 01:02 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง กิจกรรมมุฑิตาจิต "คาราวะยกย่อง ครูสองแผ่นดิน"
29 ต.ค. 2560 20:31 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 02.jpg กับ ค่ายยุวชนคุณธรรม 2560
29 ต.ค. 2560 20:31 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 01.jpg กับ ค่ายยุวชนคุณธรรม 2560
29 ต.ค. 2560 20:31 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ค่ายยุวชนคุณธรรม 2560
29 ต.ค. 2560 20:24 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข กีฬาวนาลัยเกมส์ 2560
29 ต.ค. 2560 20:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 08.jpg กับ กีฬาวนาลัยเกมส์ 2560
29 ต.ค. 2560 20:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 07.jpg กับ กีฬาวนาลัยเกมส์ 2560
29 ต.ค. 2560 20:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 05.jpg กับ กีฬาวนาลัยเกมส์ 2560
29 ต.ค. 2560 20:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง กีฬาวนาลัยเกมส์ 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า