กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 พ.ค. 2560 01:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 66.jpg กับ กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
22 พ.ค. 2560 01:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 55.jpg กับ กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
22 พ.ค. 2560 01:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
13 มี.ค. 2560 21:01 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
13 มี.ค. 2560 21:00 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0868.JPG กับ กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 25560
13 มี.ค. 2560 21:00 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0059.JPG กับ กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 25560
13 มี.ค. 2560 21:00 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 31.jpg กับ กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 25560
13 มี.ค. 2560 21:00 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 11.jpg กับ กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 25560
13 มี.ค. 2560 21:00 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 25560
9 มี.ค. 2560 20:44 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต).pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
9 มี.ค. 2560 20:44 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 (วิทย์-คณิต).pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
9 มี.ค. 2560 20:44 โรงเรียนสตึก สพม.32 อัปเดต ResultAPSMEEPILPM1M4-960x460.png
9 มี.ค. 2560 20:44 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
5 มี.ค. 2560 17:37 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 04.jpg กับ เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
5 มี.ค. 2560 17:37 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 01.jpg กับ เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
5 มี.ค. 2560 17:37 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560
5 มี.ค. 2560 17:19 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 25.jpg กับ ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2559
5 มี.ค. 2560 17:19 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 02.jpg กับ ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2559
5 มี.ค. 2560 17:19 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2559
19 ก.พ. 2560 23:21 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ IMG_2923.jpg กับ ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560
19 ก.พ. 2560 23:21 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 2.-ประกาศการรับนักเรียน-ม1-4-2560.pdf กับ ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560
19 ก.พ. 2560 23:21 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 04.jpg กับ ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560
19 ก.พ. 2560 23:21 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 03.jpg กับ ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560
19 ก.พ. 2560 23:21 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560
19 ก.พ. 2560 23:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ IMG_2923.jpg กับ ประกาศรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า