กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 พ.ค. 2561 21:14 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 10.jpg กับ โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
10 พ.ค. 2561 21:14 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 07.jpg กับ โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
10 พ.ค. 2561 21:14 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 นำออกไฟล์แนบ นักการภารโรงต่อ.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 นำออกไฟล์แนบ ลูกจ้างสำนักงานต่อ.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 กู้คืน นักการภารโรงต่อ.pdf
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 นำออกไฟล์แนบ นักการภารโรง.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 นำออกไฟล์แนบ นักการภารโรงต่อ.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 นำออกไฟล์แนบ ลูกจ้างสำนักงาน.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 กู้คืน ลูกจ้างสำนักงานต่อ.pdf
23 มี.ค. 2561 01:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 นำออกไฟล์แนบ ลูกจ้างสำนักงานต่อ.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
22 มี.ค. 2561 00:33 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
19 มี.ค. 2561 22:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ ลูกจ้างสำนักงานต่อ.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
19 มี.ค. 2561 22:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ ลูกจ้างสำนักงาน.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
19 มี.ค. 2561 22:20 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ นักการภารโรงต่อ.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
19 มี.ค. 2561 22:19 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ นักการภารโรง.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
19 มี.ค. 2561 22:19 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 44.png กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
19 มี.ค. 2561 22:19 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
15 มี.ค. 2561 05:05 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 44.png กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561 05:05 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 05ม.4.pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561 05:05 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 04ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อห้องพิเศษ ม.4.pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561 05:05 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 03ม.1-2.pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561 05:05 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 02ม.1-1.pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561 05:04 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 01ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อห้องพิเศษ ม.1.pdf กับ ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561 05:04 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า