กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0259.JPG กับ วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0124.JPG กับ วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC
โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0359.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC
โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0250.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC
โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC
31 ก.ค. 2560 01:07 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข วันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ประจำปี 2560
31 ก.ค. 2560 01:06 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0990.JPG กับ วันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ประจำปี 2560
31 ก.ค. 2560 01:06 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0877.JPG กับ วันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ประจำปี 2560
31 ก.ค. 2560 01:06 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง วันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ประจำปี 2560
31 ก.ค. 2560 00:55 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
31 ก.ค. 2560 00:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0478.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
31 ก.ค. 2560 00:53 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0557.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
31 ก.ค. 2560 00:47 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
31 ก.ค. 2560 00:44 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
31 ก.ค. 2560 00:32 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2560 21:18 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560
10 ก.ค. 2560 21:16 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0885.JPG กับ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560
10 ก.ค. 2560 21:16 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0609.JPG กับ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560
10 ก.ค. 2560 21:16 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 19905242.jpg กับ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560
10 ก.ค. 2560 21:16 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560
10 ก.ค. 2560 06:57 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
8 ก.ค. 2560 07:46 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0387.JPG กับ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560
8 ก.ค. 2560 07:46 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ DSC_0340.JPG กับ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า