กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 ก.ค. 2562 01:43 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ฝ่ายบริหาร
1 ก.ค. 2562 01:43 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ฝ่ายบริหาร
1 ก.ค. 2562 01:42 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 17.jpg กับ ฝ่ายบริหาร
1 ก.ค. 2562 01:34 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ download.jpg กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล
1 ก.ค. 2562 01:34 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 65381159_356479591728134_4860019219300876288_n.jpg กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล
1 ก.ค. 2562 01:33 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 65272141_446403382577789_2764407562076946432_n.jpg กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล
1 ก.ค. 2562 01:33 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล
17 มิ.ย. 2562 23:54 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 23:53 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 23:51 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 23:40 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 23:39 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 23:38 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก
14 มิ.ย. 2562 01:30 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 61285251_2183133288402147_3443686975293358080_o.jpg กับ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1
14 มิ.ย. 2562 01:30 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1
11 มิ.ย. 2562 22:46 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียน
11 มิ.ย. 2562 22:46 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 61233674_2173651362683673_5764499496016805888_o.jpg กับ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียน
11 มิ.ย. 2562 22:26 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 22:21 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ฝ่ายบริหาร
11 มิ.ย. 2562 22:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข ฝ่ายบริหาร
11 มิ.ย. 2562 22:10 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 1031260911-20130704-104423.jpg กับ ฝ่ายบริหาร
26 พ.ค. 2562 21:08 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ ประกาศอาคารอเนกประสงค์.pdf กับ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 พ.ค. 2562 21:08 โรงเรียนสตึก สพม.32 แนบ 44.png กับ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 พ.ค. 2562 21:08 โรงเรียนสตึก สพม.32 สร้าง ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว
26 พ.ค. 2562 20:45 โรงเรียนสตึก สพม.32 แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า