กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาฯ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.1.jpg

นางอำนาย  ไกรปุย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.11.jpg
นายพรมมี  ประยุทธเต
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/DSCF0393.jpg

นายสุวัฒน์  คณารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.8.jpg

นางดวงแข  บุญใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.6.jpg?attredirects=0

นางฉัตรวรุณ  กิตติภูมิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.13.jpg

นางชนัญญา ยอรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.2.jpg

นางศิริลักษณ์  วงศ์สนิท
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.7.jpg

นางอารดา  พลอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.5.jpg

นางนุชรี  คู่กระสังข์
ครูชำนาญการ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.3.jpg

นางสุบงกช  ข่าขันมะลี
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.10.jpg

นางทัศนีย์  สีหาบุญมาก
ครู
 
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/IMG_0019.jpg

นายวรเมธ  น้อยพรม
ครู

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.14.jpg

นางสาวธนพร  ทองปาน
ครูผู้ช่วย

 https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.9.jpg

นางสุภารัตน์  น้อยพรม
พนักงานราชการ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhm-sasna/2.15.jpg

นางสาวศรุตยา  แก้วกูล
พนักงานราชการ
 

ส.อ.โชติกา  ประเสริฐสังข์
ครูอัตราจ้าง/SP2
 

หน้าแรก

Comments