อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1

โพสต์14 มิ.ย. 2562 01:29โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก งานกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและครูได้อย่างมีความสุข ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/61285251_2183133288402147_3443686975293358080_o.jpg

Comments