อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC

โพสต์18 ส.ค. 2560 21:22โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 21:23 ]
โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ" ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตึก (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0250.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0359.JPG


Comments