ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2559

โพสต์5 มี.ค. 2560 17:19โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์) จัดงานตลาดนัดวิชาการโดยบูรณาการกับ Open House และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/02.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/25.jpg


Comments