ทำสัญญาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:30โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 21:31 ]
ตามที่โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ได้แก่ กิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวีกิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวี โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,191,900 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้าน) นั้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ทางกิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวีกิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวี ได้มาทำสัญญาลงนามในการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวกับทางโรงเรียนสตึก (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/64294411_2218616771520465_407435230652137472_o.jpg

Comments