สาธารณสุขอำเภอสตึกให้ความรู้และตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:38โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
สาธารณสุขอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดมหกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เพื่อให้ความรู้และตรวจสุขภาพนักเรียน
ในวันที่18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/28.jpg

Comments