รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:51โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก สพม.32 ต้อนรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริงเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/64888688_2230135720368570_1368509402369228800_o.jpg

Comments