ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:07โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียน และพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/09.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/06.jpg


Comments