พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 23:45โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 00:33 ]
โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ โดยมีการจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/phithihiwkhrupikarsuksa2560/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9(53of76).jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/phithihiwkhrupikarsuksa2560/DSC_0192.jpg


Comments