เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 มี.ค. 2560 17:36โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) โดยงานกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกลักษณะนิสียที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/01.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/04.jpg


Comments