กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์4 ก.ค. 2561 08:05โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก สพม.32 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก จัดกิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/16.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22.jpg


Comments