กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ก.พ. 2560 20:37โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 21:21 ]
โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้ดำเนินเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามทักษะกระบวนการวิชาลูกเสือ - เนตรนารีและผุ้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครามโรงเรียนสตึก รวม 2 วัน 1 คืน (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/IMG_2674.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/16601654_1226118607436958_4437106259823432465_o.jpg


Comments