ครูจิตอาสาโรงเรียนสตึกร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:42โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
24 ตุลาคม 2560 คณะครูจิตอาสาโรงเรียนสตึก ร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ (ชมภาพกิจกรรม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22713489_1455334154515401_7366505997721035646_o.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22555777_1455332501182233_8481891583969120989_o.jpg


Comments