โครงการตลาดนัดวิชาการ บูรณาการร่วมกับกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 23:58โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียสตึก สพม. 32 จัดงานตลาดนัดวิชาการโดยบูรณาการกับ Open House และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/30.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/13.jpg


Comments