เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 23:31โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 23:32 ]
โรงเรียนสตึก สพม.32 ดำเนินการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/10.jpghttps://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/32.jpg

Comments