การแสดงเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 20:24โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงโดย นายภราดร  ศรีศิลา เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ พร้อมด้วย นักเรียนชุมนุมนาฏยวนาลัย โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 14 มกราคม 2560 อำนวยการแสดงโดย นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/09.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/04.jpg


Comments