กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย

โพสต์28 ก.ค. 2562 08:39โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2562 08:39 ]
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม เป็นการจัดกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/64466701_2217957704919705_7613553436012838912_o.jpgComments