กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น

โพสต์28 ก.ค. 2562 08:29โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2562 08:29 ]
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม เป็นการจัดกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายโกศล เสนาปักธงไชย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/64210539_2216864478362361_5547767122614026240_o.jpg

Comments