ข่าวกิจกรรม


วันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ประจำปี 2560

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:06โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 01:06 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้จัดงานวันก่อตั้งโรงเรียน ตามประวัติโรงเรียนสตึก วันที่ 17 กรกฎาคม 2501 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผลิตลูกศิษย์ เป็นผู้นำ ผู้บริหาร และผู้บริการรับใช้สังคมในทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึกได้ตระหนักและร่วมสร้างคุณงามความดี จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และปลูกต้นไม้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ครบรอบ 59 ปี ศรีวนาลัย (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0877.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0990.JPG


อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์

โพสต์31 ก.ค. 2560 00:44โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 00:55 ]

โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับบริษัท บางกอกซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนสตึก เพื่อพัฒนาความรู้ความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทส (ICT) ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนและบุคลากรมีความรุ้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้และนำความรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไป ได้กำหนดวันอบรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,4,5 อาคาร 1 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/xbrmcheingptibatikarkarsrangsuxkarreiynrudwykhxmphiwtexr/DSC_0557.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/xbrmcheingptibatikarkarsrangsuxkarreiynrudwykhxmphiwtexr/DSC_0478.JPG


ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2560

โพสต์10 ก.ค. 2560 21:16โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 21:18 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) นำโดย นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกับคุ้มหนองบัวเจ้าป่า ได้ร่วมจัดขบวนและตกแต่งรถแห่ต้นเทียนพรรษา  ร่วมกับเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก ประด้วยพ่อค้า ประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน จัดกิจกรรมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้า "พระพุทธปฏิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎร์ นิมิตมุนินทร์" เพื่อเป้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่น (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0609.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0885.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/19905242.jpgวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

โพสต์8 ก.ค. 2560 07:46โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้จัดกิจกรรทวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน (ชมภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0334.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0340.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0387.JPGวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปี 2560

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:27โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทษ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ลำรึก โดยมีนายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีการแข่งขันประกวดคัดลายมือ และตอบปัญหาวันสุนทรภู่ ประกวดอ่านทำนองเสนาะ และการแต่งคำประพันธ์ และการประกวดวาดภาพ  (ภาพเพิ่มเติม) 

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0304.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0320.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0368.JPGรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด

โพสต์5 ก.ค. 2560 23:13โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สตึก ร่วมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0250.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-3/DSC_0191.JPG


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 23:45โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 00:33 ]

โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ โดยมีการจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/phithihiwkhrupikarsuksa2560/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9(53of76).jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/phithihiwkhrupikarsuksa2560/DSC_0192.jpg


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 23:20โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 00:23 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้ดำเนินการบริหารจัดการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบาบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนสตึกจึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อทำความรู้จักผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/04.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/03.jpg


กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ค. 2560 01:10โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/66.jpg    https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/55.jpg


กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 มี.ค. 2560 20:59โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2560 21:01 ]

โรงเรียนสตึก สพม . 32 (บุรีรัมย์) ได้ดำเนินกิจกรรมสานฝัน "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/31.jpg https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/11.jpg


https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/DSC_0868.JPG https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/DSC_0059.JPG1-10 of 58