ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ค. 2560 01:10โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/66.jpg    https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/55.jpg


กิจกรรมสานฝัน และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 มี.ค. 2560 20:59โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2560 21:01 ]

โรงเรียนสตึก สพม . 32 (บุรีรัมย์) ได้ดำเนินกิจกรรมสานฝัน "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/31.jpg https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/11.jpg


https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/DSC_0868.JPG https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/DSC_0059.JPGเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 มี.ค. 2560 17:36โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) โดยงานกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกลักษณะนิสียที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/01.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/04.jpg


ตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2559

โพสต์5 มี.ค. 2560 17:19โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์) จัดงานตลาดนัดวิชาการโดยบูรณาการกับ Open House และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/02.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/25.jpg


กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ก.พ. 2560 20:37โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 21:21 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้ดำเนินเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันตามทักษะกระบวนการวิชาลูกเสือ - เนตรนารีและผุ้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครามโรงเรียนสตึก รวม 2 วัน 1 คืน (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/IMG_2674.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/16601654_1226118607436958_4437106259823432465_o.jpg


การแสดงเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 20:24โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

แสดงโดย นายภราดร  ศรีศิลา เยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ พร้อมด้วย นักเรียนชุมนุมนาฏยวนาลัย โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สพม.32 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 14 มกราคม 2560 อำนวยการแสดงโดย นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/09.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/04.jpg


งานวันครู อำเภอสตึก ประจำปี 2560

โพสต์20 ม.ค. 2560 00:19โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู คือเป็นวันแห่งการรำรึกพระคุณบูรพาจารย์ และความสำคัญของครูที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติ ในส่วนของอำเภอสตึกได้จัดกิจกรรมประกอบพีธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีพิธีทางศาสนา การแข่งขันกีฬา จัด ณ โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/04.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/02.jpg


กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โพสต์19 ม.ค. 2560 23:29โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) เริ่มต้นกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.00 -16.30 น. ตามนโยบายของรัฐบายในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ แพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น (ภาพเพิ่มเติม)


https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/31.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/34.jpgวันคริสต์มาส 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 21:44โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ เวทีหน้าเสาธง เพื่อเป้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเป็นขวัญกพลังใจแก่ผู้เรียน (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/12.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post/21.jpg


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 21:26โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 21:31 ]

โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียน ด้านความประพฤติของนักเรียน ตลอดทั้งรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และนโยบายการพัฒนาโรงเรียน (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/prachumphupkkhrxngphakhreiynthi2pikarsuksa2559/03.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/prachumphupkkhrxngphakhreiynthi2pikarsuksa2559/24.jpg


1-10 of 50