ข่าวกิจกรรม


ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 08:07โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียน และพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/09.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/06.jpg


กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์4 ก.ค. 2561 08:05โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก จัดกิจกรรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/16.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22.jpg


โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 พ.ค. 2561 21:14โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับ ม.1 และระดับ ม.4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ปลูกฝังส่งเริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/07.jpgโครงการตลาดนัดวิชาการ บูรณาการร่วมกับกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 23:58โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียสตึก สพม. 32 จัดงานตลาดนัดวิชาการโดยบูรณาการกับ Open House และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/30.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/13.jpg


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 23:31โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 23:32 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 ดำเนินการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/10.jpghttps://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/32.jpg

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:54โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

26 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตึก สพม.32  โดยการนำของ นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีคณะลูกเสือและผู้กำกับ, นักศึกษาวิชาทหาร, คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ช่วยงานบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น   (ชมภาพเพิ่มเติม1) (ชมภาพเพิ่มเติม2)  (ชมภาพเพิ่มเติม3)


https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22792575_1457425480972935_7791867141194110123_o.jpg https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22770031_1457430230972460_2633208723170879650_o.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22829315_1457445354304281_9131519235645003862_o.jpg https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22829201_1457440347638115_8646785180360706126_o.jpgครูจิตอาสาโรงเรียนสตึกร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:42โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

24 ตุลาคม 2560 คณะครูจิตอาสาโรงเรียนสตึก ร่วมพิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ (ชมภาพกิจกรรม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22713489_1455334154515401_7366505997721035646_o.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22555777_1455332501182233_8481891583969120989_o.jpg


คณะครูโรงเรียนสตึกต้อนรับผู้บริหารระดับสูงสพฐ.

โพสต์5 พ.ย. 2560 19:12โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

คณะครูโรงเรียสตึก สพม.32 ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22520029_1451146581600825_5394497988359381626_o.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/22528712_1451151824933634_226917154292224178_o.jpg


ประเมินโรงเรียนสุจริต

โพสต์3 พ.ย. 2560 01:11โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 01:12 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 11 กันยายน 2560 >>> (ชมภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/prameinrongreiynsucrit/21641168_1427550337293783_3050893611139586110_o.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/prameinrongreiynsucrit/21768916_1427551740626976_2504258113737129226_o.jpg


กิจกรรมมุฑิตาจิต "คาราวะยกย่อง ครูสองแผ่นดิน"

โพสต์3 พ.ย. 2560 01:02โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/21728715_1422426954472788_4279813255180704876_o.jpg

15 กันยายน 2560 โรงเรียนสตึก จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “สุดเส้นทางราชการ ตามครรลอง คาราวะยกย่อง ครูสองแผ่นดิน” แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 ท่าน โดยมี นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ. บุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ณ หอประชุม โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  (ชมภาพกิจกรรมภาคเช้า) (ชมภาพกิจกรรมภาคค่ำ)

1-10 of 73