ยกเลิกประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์8 ม.ค. 2562 07:51โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 21:06 ]
      ตามประกาศ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 
      เนื่องจากแก้ไขผลงานก่อสร้างให้ไม่เกินจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ โรงเรียนสตึกจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว (ดังเอกสารที่แนบ)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 21:05
Comments