ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูภาษาจีน

โพสต์22 พ.ค. 2562 23:21โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 23:24 ]
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

 ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา 
        - สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ระยะเวลาในการจ้าง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
วันเวลารับสมัคร
    วันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ในเวลาราชการ)

ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
22 พ.ค. 2562 23:21
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
22 พ.ค. 2562 23:21
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
22 พ.ค. 2562 23:21
Comments