ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

โพสต์8 ก.ค. 2560 07:30โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 06:56 ]
ตามประกาศ โรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮะไฟฟ้าบุรีรัมย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป้นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๐๐๐ บาท
Ċ
img026.pdf
(192k)
โรงเรียนสตึก สพม.32,
8 ก.ค. 2560 07:30
Comments