ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 05:04โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
    โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 อาคาร 1 เวลา 9.00-12.00 น.

    ตัวสำรองเรียงตามลำดับ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อกลุ่มงานวิชาการ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 อาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น.

ไม่มาติดต่อตามวัน-เวลาถือว่าสละสิทธิ์


https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
15 มี.ค. 2561 05:04
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
15 มี.ค. 2561 05:04
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
15 มี.ค. 2561 05:04
Comments