ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:13โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก (สพม.32) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สามารถดาวน์โหลดข้างล่างนี้)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
ą
โรงเรียนสตึก สพม.32,
13 มี.ค. 2562 20:13
Comments