ประกาศผลการการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๖๑

โพสต์31 ม.ค. 2562 06:42โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2562 05:56 ]
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก (สพม.32)  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันเสาร์ ที่  ๒๖  มกราคม   ๒๕๖๒      เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ บัดนี้ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผุ้สมัคร สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
31 ม.ค. 2562 06:42
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
31 ม.ค. 2562 06:42
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
31 ม.ค. 2562 06:42
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
31 ม.ค. 2562 06:42
Comments