ประกาศผลการการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 59

โพสต์3 ก.พ. 2560 01:02โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 20:25 ]
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559  ในวันเสาร์ ที่  ๒๑  มกราคม   ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ บัดนี้ผลการสอบแข่งขันสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลและประเภททีม  ให้มารับรางวัลในวันพฤหัสบดี   ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/01.jpg   https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/02.jpg
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/03.jpg   https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/04.jpg