ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:28โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก (สพม.32) มีการกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 22- 23 และ 25-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมข้างล่างนี้
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-11/001.jpg