การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ ๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์23 ธ.ค. 2561 18:34โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตึก (สพม.๓๒) ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในวันเสาร์ ที่  ๒๖  มกราคม   ๒๕๖๒       เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/48375933_2156931511039791_5542224205325533184_n.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/2.jpg

Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
23 ธ.ค. 2561 18:34
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
23 ธ.ค. 2561 18:34
Comments