การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์16 ธ.ค. 2560 21:24โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 21:06 ]
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันเสาร์ ที่  ๒๗  มกราคม   ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/karsxbkhaengkhanthaksathangkhnitsastrradabprathmsuksalaearadabmtnkhrangthi33pikarsuksa60/1.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/7.jpg


Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
26 ธ.ค. 2560 21:06
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
26 ธ.ค. 2560 21:06
Comments