การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ 32 ปี 59

โพสต์3 ม.ค. 2560 23:42โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 01:05 ]
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ ที่  ๒๑  มกราคม   ๒๕๖๐       เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
3 ม.ค. 2560 23:42
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
3 ม.ค. 2560 23:42
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
3 ม.ค. 2560 23:42
Comments