กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์29 ก.ค. 2562 18:47โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2562 23:02 ]
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/kahndkarsxbklangphakhreiynthi1pikarsuksa2562/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84.jpg

โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้กำหนดการจัดสอบกลางภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ดังตารางสอบดังนี้
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-14/img008.jpg               https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-14/img007.jpg
       
     https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/kahndkarsxbklangphakhreiynthi1pikarsuksa2562/img009.jpg     https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/kahndkarsxbklangphakhreiynthi1pikarsuksa2562/img010.jpg


Comments