ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

โพสต์8 ก.ค. 2560 07:30โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 06:56 ]

ตามประกาศ โรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮะไฟฟ้าบุรีรัมย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป้นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๐๐๐ บาท

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:43โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/ResultAPSMEEPILPM1M4-960x460.png

ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ก.พ. 2560 23:20โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์)  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสตึก เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างจากประกาศรับสมัครนักเรียน 2560)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/IMG_2923.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/03.jpg


ประกาศรับสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ก.พ. 2560 23:09โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์)  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสตึก (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างจากประกาศรับสมัครนักเรียน 2560)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/IMG_2923.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/01.jpg


ประกาศผลการการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 59

โพสต์3 ก.พ. 2560 01:02โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2560 20:25 ]

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559  ในวันเสาร์ ที่  ๒๑  มกราคม   ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ บัดนี้ผลการสอบแข่งขันสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคลและประเภททีม  ให้มารับรางวัลในวันพฤหัสบดี   ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสตึก  อ าเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/01.jpg   https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/02.jpg
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/03.jpg   https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/04.jpg

การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ 32 ปี 59

โพสต์3 ม.ค. 2560 23:42โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 01:05 ]

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ ที่  ๒๑  มกราคม   ๒๕๖๐       เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก โรงเรียนสตึก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์13 ธ.ค. 2559 22:39โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึกมีความประสงค์ประดวกราคาจ้างก่อนสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก โรงเรียนสตึก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๔๘,๘๐๐ บาท

การดูผลการเรียน

โพสต์4 ต.ค. 2559 23:12โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2559 23:13 ]

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนที่ป้ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนสามารถดูผลการเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

โพสต์19 ก.ย. 2559 23:58โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 00:20 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม. 1 - ม.6 ในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2559 ดังต่อไปนี้

การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 ส.ค. 2559 02:43โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (อ่านเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post/fundquota60.png


1-10 of 15