ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์19 มี.ค. 2561 22:19โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

    โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32) จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่คราวรายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง ผู้ใดประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตึก ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
    
    ตำแหน่งที่รับสมัคร
        1.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                จำนวน 1 อัตรา
        1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานบุคคล    จำนวน 1 อัตรา
        1.3 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานทั่วไป    จำนวน 1 อัตรา
        1.4 นักการภารโรง                                จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 05:04โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

    โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561


    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มอบตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 อาคาร 1 เวลา 9.00-12.00 น.

    ตัวสำรองเรียงตามลำดับ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อกลุ่มงานวิชาการ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 อาคาร 1 เวลา 13.00-15.00 น.

ไม่มาติดต่อตามวัน-เวลาถือว่าสละสิทธิ์


https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 มี.ค. 2561 22:56โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์)  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนปกติ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตึก เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างจากประกาศรับสมัครนักเรียน 2561)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/28308290_1857891500947752_754727857_n.jpg


ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 มี.ค. 2561 22:52โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 22:57 ]

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์)  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24- 28 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตึก (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างจากประกาศรับสมัครนักเรียน 2561)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%A1.1.png
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%20%E0%B8%A1.4.png
ประกาศผลการการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 60

โพสต์6 ก.พ. 2561 19:38โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันเสาร์ ที่  ๒๗  มกราคม   ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ บัดนี้ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผุ้สมัคร สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/01.png https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/02.png

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์26 ม.ค. 2561 01:22โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันเสาร์ ที่  ๒๗  มกราคม   ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ บัดนี้ได้รวบรวมรายชื่อผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผุ้สมัคร สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา และระดับ ม. ต้น ครั้งที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์16 ธ.ค. 2560 21:24โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 21:06 ]

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  ได้จัดโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น  ซึ่งในรายละเอียดจัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ในวันเสาร์ ที่  ๒๗  มกราคม   ๒๕๖๑       เวลา ๐๙.๐๐ นถึง เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  สนามสอบโรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/karsxbkhaengkhanthaksathangkhnitsastrradabprathmsuksalaearadabmtnkhrangthi33pikarsuksa60/1.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/7.jpg


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

โพสต์8 ก.ค. 2560 07:30โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2560 06:56 ]

ตามประกาศ โรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮะไฟฟ้าบุรีรัมย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป้นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๐๐๐ บาท

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:43โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/ResultAPSMEEPILPM1M4-960x460.png

ประการรับสมัครเรียนนักเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ก.พ. 2560 23:20โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์)  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนปกติ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสตึก เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างจากประกาศรับสมัครนักเรียน 2560)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/IMG_2923.jpg

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-2/03.jpg


1-10 of 22