หน้าแรก

https://drive.google.com/a/ssbr.go.th/file/d/0B_YkOJQIwHx9NDJtTm1OSEY1azg/viewhttp://area.tepeonline.org/

 • กีฬาภายใน "วนาลัยเกมส์ 59" โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์)ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "วนาลัยเกมส์ 59" ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2559 21:43 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • รับการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 2559 โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) รับการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้นแบบโรงเรียนในฝัน สู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2559 ในที่ 18 สิงหาคม 2559 ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 01:58 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ด้วยโรงเรียนสตึกจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึการศึกษา 2559 วันที่ 15- 19 สิงหาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอย ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 01:40 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2559 โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พีธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเคร ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 21:38 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย โรงเรียนสตึก สพม.32  (บุรีรัมย์) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้จัดกิจกรรมวิถีข้าววิถีไทย โดยให้นักเรียนช่วยกันดำนา ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 21:24 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม. 1 - ม.6 ในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2559 ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2559 00:20 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (อ่านเพิ่มเติม)
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 02:43 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม โรงเรียนสตึก สังกัด สพม 32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม เมื่อน ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 22:24 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สัปดาห์ที่ 2 รู้จักใช้สิทธิ์ โรงเรียนสตึก สังกัด สพม 32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 2 ครูจัดทำสื่ออุปกรณ์การสอน/จ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 18:42 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สัปดาห์ที่ 1 ตัวอย่าง สร้างความตระหนัก กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ โรงเรียนสตึก สังกัดสพม. 32 (บุรีรัมย์) จัด กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 1 ประชามต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 18:25 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://www.obec.go.th/news/73113

สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

เปิด[6] เมื่อ 02/08/16

 

http://www.obec.go.th/news/73027

สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[122] เมื่อ 29/07/16

http://www.obec.go.th/news/72850

เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมพิธีบวงสรวง...

เปิด[93] เมื่อ 25/07/16

http://www.obec.go.th/news/72777

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโครงข่ายสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat

เปิด[245] เมื่อ 22/07/16

http://www.obec.go.th/news/72758

สพฐ.สร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน

เปิด[204] เมื่อ 21/07/16

http://www.obec.go.th/news/72679

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่รางวันในงานประชุมสัมมนา ผอ.เขตฯทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-14 กค.59 ณ...

เปิด[330] เมื่อ 14/07/16


http://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์