หน้าแรก

http://careforall.smis32.com/login.php

 • อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนสตึก งานกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังส่งเสริมน ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 01:29 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสตึก ได้จัดอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาตามกลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธส ...
  ส่ง 11 มิ.ย. 2562 22:46 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ.หอประชุมโรงเร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2562 20:32 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้จัดอบรม "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล" (IS) (ภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 00:31 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • ประเพณีลอยกระธง โรงเรียนสตึก สพม.32 นำโดยผู้อำนวยการโกศล  เสนาปักธงไชย คณะผู้บริหาร คณะครู บคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ช ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 00:16 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 80 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานhttp://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์