หน้าแรก


http://careforall.smis32.com/login.php

 • รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง โรงเรียนสตึก สพม.32 ต้อนรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริงเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 24 ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 21:51 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สาธารณสุขอำเภอสตึกให้ความรู้และตรวจสุขภาพนักเรียน สาธารณสุขอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดมหกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เพื่อให้ความรู้และตรวจสุขภาพนักเรียนในวันที่18 มิถุนายน 2562 ณ หอประช ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 21:38 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • ทำสัญญาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ตามที่โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ได้แก่ กิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวีกิจการร ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2562 21:31 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม เป็นการจัดกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายโกศล เสนาป ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2562 08:39 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม ระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตึก สพม. 32 ได้จัดกิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม เป็นการจัดกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายโกศล ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2562 08:29 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 88 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานhttp://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์