หน้าแรก

https://esan68.sillapa.net/sm-center/
https://esan68.sillapa.net/sm-center/?name=index&file=time_table&cate=14
http://careforall.smis32.com/login.php

 • ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มิถุนายน ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2561 08:07 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนสตึก สพม.32 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นว ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 08:05 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับ ม.1 และระดับ ม.4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2561 21:14 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • โครงการตลาดนัดวิชาการ บูรณาการร่วมกับกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2560 โรงเรียสตึก สพม. 32 จัดงานตลาดนัดวิชาการโดยบูรณาการกับ Open House และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 (ภาพเพ ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2561 23:58 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตึก สพม.32 ดำเนินการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศ ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2561 23:32 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »http://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์