หน้าแรก

https://drive.google.com/a/ssbr.go.th/file/d/0B_YkOJQIwHx9NDJtTm1OSEY1azg/viewhttp://area.tepeonline.org/

กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสตึก ครบรอบ 58 ปี

 • ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ร่วมกับคุ้มหนองบัวเจ้าป่า หมู่ 12 ต.นิคม ชุมชนหนองบัวเงิน หมู่ 11 ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 02:24 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • รับมอบโรงอาหารวนาลัยรังสรรค์ นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก เป็นประธานพิธีรับมอบโรงอาหาร ของโรงเรียนสตึก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตึก เพื่อใช้เป ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 00:00 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • พิธีมอบเข็มกลัดตราโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนสตึกทุกระดับชั้น ได้รับมอบเข็มกลัดตราโรงเรียน จากนายสราวุธ  ทรงประโคน  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยการ และคณะครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี (ภาพเพ ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2559 23:36 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • วันก่อตั้งโรงเรียนสตึก ครบรบ 58 ปี วันที่ 17 กรกฎาคม 2501 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียนสตึก เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก ได้ตระหนักและร่วมสร้างคุณงามความดีจ ...
  ส่ง 20 ก.ค. 2559 23:14 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • เข้าค่ายคณิตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โรงเรียนสตึก นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดค่ายคณิตเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2559 01:50 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม โรงเรียนสตึก สังกัด สพม 32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม เมื่อน ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 22:24 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • สัปดาห์ที่ 2 รู้จักใช้สิทธิ์ โรงเรียนสตึก สังกัด สพม 32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 2 ครูจัดทำสื่ออุปกรณ์การสอน/จ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 18:42 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • สัปดาห์ที่ 1 ตัวอย่าง สร้างความตระหนัก กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ โรงเรียนสตึก สังกัดสพม. 32 (บุรีรัมย์) จัด กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 1 ประชามต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 18:25 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • สสวท. เปิดระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET สสวท. เปิดระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET ให้นักเรียนสมัครสมาชิกได้ฟรี ๆ ที่เว็บไซต์ tedet.ac.th/Knowledgeนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2559 00:18 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.32 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:40 โดย วีรชาติ สุภะเสถียร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://www.obec.go.th/news/72679
เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่รางวันในงานประชุมสัมมนา ผอ.เขตฯทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-14 กค.59 ณ...
เปิด[52] เมื่อ 14/07/16
http://www.obec.go.th/news/72562
พิธีเปิดอาคาร "สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๑๐๐"
เปิด[131] เมื่อ 10/07/16
http://www.obec.go.th/news/72462
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง...
เปิด[107] เมื่อ 06/07/16

http://www.obec.go.th/news/71529
เลขาธิการ กพฐ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
เปิด[74] เมื่อ 08/06/16
http://www.obec.go.th/news/71493
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป...
เปิด[93] เมื่อ 07/06/16
http://www.obec.go.th/news/71463
สพฐ.“เปิดตัวเครือข่ายและคู่มือโรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน"

เปิด[84] เมื่อ 07/06/16
http://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์