หน้าแรก

https://drive.google.com/a/ssbr.go.th/file/d/0B_YkOJQIwHx9NDJtTm1OSEY1azg/viewhttp://area.tepeonline.org/

 • กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) นำโดยนายสราวุธ  ทรงประโคน ผุ้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตึก จัดกิจกรรม "รวมพล ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2559 23:05 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมวิถีข้าว วิถีไทย โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) นำโดย นายสราวุธ  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน ในว ...
  ส่ง 24 พ.ย. 2559 22:43 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษา ประจำปี 2559 สำนักงานแม่กองสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานอุดมศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2559 21:49 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • บริจาคโลหิต โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลสตึก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก (ภาพเพ ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2559 21:32 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตึก โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขต เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการออกข้อสอบอิงมาตรฐานการเรียนรู้ สู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเร ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2559 20:59 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 37 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การดูผลการเรียน นักเรียนสามารถดูผลการเรียนที่ป้ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนสามารถดูผลการเร ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2559 23:13 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม. 1 - ม.6 ในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2559 ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2559 00:20 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • การรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 (อ่านเพิ่มเติม)
  ส่ง 16 ส.ค. 2559 02:43 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม โรงเรียนสตึก สังกัด สพม 32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม เมื่อน ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2559 22:24 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • สัปดาห์ที่ 2 รู้จักใช้สิทธิ์ โรงเรียนสตึก สังกัด สพม 32 (บุรีรัมย์) จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 2 ครูจัดทำสื่ออุปกรณ์การสอน/จ ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2559 18:42 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


http://www.obec.go.th/news/73113

สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

เปิด[6] เมื่อ 02/08/16

 

http://www.obec.go.th/news/73027

สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[122] เมื่อ 29/07/16

http://www.obec.go.th/news/72850

เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมพิธีบวงสรวง...

เปิด[93] เมื่อ 25/07/16

http://www.obec.go.th/news/72777

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโครงข่ายสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat

เปิด[245] เมื่อ 22/07/16

http://www.obec.go.th/news/72758

สพฐ.สร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน

เปิด[204] เมื่อ 21/07/16

http://www.obec.go.th/news/72679

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่รางวันในงานประชุมสัมมนา ผอ.เขตฯทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-14 กค.59 ณ...

เปิด[330] เมื่อ 14/07/16


http://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์