หน้าแรกhttp://careforall.smis32.com/login.php

 • ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มิถุนายน ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2561 08:07 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนสตึก สพม.32 นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชาเป็นว ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 08:05 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับ ม.1 และระดับ ม.4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2561 21:14 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • โครงการตลาดนัดวิชาการ บูรณาการร่วมกับกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2560 โรงเรียสตึก สพม. 32 จัดงานตลาดนัดวิชาการโดยบูรณาการกับ Open House และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 (ภาพเพ ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2561 23:58 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตึก สพม.32 ดำเนินการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศ ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2561 23:32 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.obec.go.th/news/73113

สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เปิด[6] เมื่อ 02/08/16

 

http://www.obec.go.th/news/73027

สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[122] เมื่อ 29/07/16

http://www.obec.go.th/news/72850

เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมพิธีบวงสรวง...

เปิด[93] เมื่อ 25/07/16

http://www.obec.go.th/news/72777

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโครงข่ายสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat

เปิด[245] เมื่อ 22/07/16

http://www.obec.go.th/news/72758

สพฐ.สร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน

เปิด[204] เมื่อ 21/07/16

http://www.obec.go.th/news/72679

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่รางวันในงานประชุมสัมมนา ผอ.เขตฯทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-14 กค.59 ณ...

เปิด[330] เมื่อ 14/07/16


http://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์