หน้าแรก

 • งานวันครู อำเภอสตึก ประจำปี 2560 วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู คือเป็นวันแห่งการรำรึกพระคุณบูรพาจารย์ และความสำคัญของครูที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี สร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติ ในส ...
  ส่ง โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) เริ่มต้นกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.00 -16.30 น. ตามนโยบายของรัฐบายในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน ...
  ส่ง โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • วันคริสต์มาส 2559 โรงเรียนสตึก สพม.32 (บุรีรัมย์) ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ เวทีหน้าเสาธง ...
  ส่ง โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตึก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ ...
  ส่ง โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
 • กีฬาสหวิทยาเขตสตึก 2559 สหวิทยาเขตสตึก จัดการแข่งขันกีฬา- กรีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 23:42 โดย โรงเรียนสตึก สพม.32
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

http://www.obec.go.th/news/73113

สพฐ. จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
เปิด[6] เมื่อ 02/08/16

 

http://www.obec.go.th/news/73027

สพฐ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559
เปิด[122] เมื่อ 29/07/16

http://www.obec.go.th/news/72850

เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมพิธีบวงสรวง...

เปิด[93] เมื่อ 25/07/16

http://www.obec.go.th/news/72777

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโครงข่ายสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat

เปิด[245] เมื่อ 22/07/16

http://www.obec.go.th/news/72758

สพฐ.สร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน

เปิด[204] เมื่อ 21/07/16

http://www.obec.go.th/news/72679

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่รางวันในงานประชุมสัมมนา ผอ.เขตฯทั่วประเทศระหว่างวันที่ 13-14 กค.59 ณ...

เปิด[330] เมื่อ 14/07/16


http://mcmk.obec.go.th/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/ld-wela-reiyn-pheim-wela-ru
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

แฟนเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์