รวมข้อสอบชั้น ป.2 ทุกรายวิชา

สำนัก พิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  360 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:28 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  4747 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:29 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  7904 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:30 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12531 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:32 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12918 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:35 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  589 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:35 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:35 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  263 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:35 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  985 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:36 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1067 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:36 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  519 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:36 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  574 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:36 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  946 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:37 Kruspw
Comments