รวมข้อสอบชั้น ป.1 ทุกรายวิชา

สำนักพิมพ์อักษรเจริญ ทัศน์ หรือ อจท. ได้จัดทำแผ่นซีดีคลังข้อสอบไว้หลากหลายประเภท ผมขอนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ และน้องๆ สามารถดาว์นโหลดไปปรับใช้ในการสอบได้นะครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  16744 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:15 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2581 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:16 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  706 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:16 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  278 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:16 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3482 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:17 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  294 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:17 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  230 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:17 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  917 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:17 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2267 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:18 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2392 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:18 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17585 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:21 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1475 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:21 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  609 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.พ. 2559 20:21 Kruspw
Comments