แผนการสอน FLASH on English ม.6

มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ประกอบการสอนโดยใช้หนังสือ Flash On English ม.6 ซึ่งผมได้รับแจกแผ่นซีดีแผนการสอนหนังสือดังกล่าว จึงนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ครูได้ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้ ส่วนหนังสือการสอน Flash On English ม.6 นั้น เพื่อนครูสามารถสั่งซื้อได้จากสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เลยครับ หรือสามารถเข้าไปเลือกสื่อการสอนรายวิชาอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://aimphan.co.th/ และขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10336 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:54 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  659 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:54 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  93 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:16 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:16 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10914 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:38 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1385 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 เม.ย. 2560 22:07 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12191 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:21 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  12056 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:23 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  10227 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:24 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1591 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 เม.ย. 2560 22:07 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11454 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:29 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11378 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:31 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 เม.ย. 2560 22:07 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  11330 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:36 Kruspw
Comments