แผนการสอน FLASH on English ม.5


มีเพื่อนครูอยากได้แผนการสอนของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ประกอบการสอนโดยใช้หนังสือ Flash On English ม.5 ซึ่งผมได้รับแจกแผ่นซีดีแผนการสอนหนังสือดังกล่าว จึงนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ครูได้ดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้ ส่วนหนังสือการสอน Flash On English ม.5 นั้น เพื่อนครูสามารถสั่งซื้อได้จากสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เลยครับ หรือสามารถเข้าไปเลือกสื่อการสอนรายวิชาอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://aimphan.co.th/ และขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1421 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:08 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  5745 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:09 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  105 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:09 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  532 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:10 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1226 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:10 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  578 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:10 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  460 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 19:59 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  463 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 19:59 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3574 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:08 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  16145 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:02 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  4423 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:02 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3743 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:03 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  7077 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:04 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3600 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:05 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  4453 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:06 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3331 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:06 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3650 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:07 Kruspw
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  3233 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 ม.ค. 2560 20:07 Kruspw
Comments