Home | หน้าหลัก


สวัสดีครับ เพื่อนครู น้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น้องนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ รวมถึงเพื่อนทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาค้นหาสื่อการสอน แผนการสอน จากเว็บไซต์ของผมนะครับ ต้องขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่แวะเวียนเข้ามา สื่อการสอนและเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือทุกสำนักพิมพ์ ที่ผมนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ผมได้รับจากน้องๆ ที่นำหนังสือมาแนะนำให้ใช้ หรือ ให้ซื้อเรียนในแต่ละปีการศึกษา ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทเจ้าของหนังสือ หรือ ของสำนักพิมพ์ นั้นๆ นะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่ที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เพราะผมเห็นว่าสื่อ หนังสือ และคู่มือประกอบหนังสือของแต่ละสำนักพิมพ์หรือแต่ละบริษัท มีประโยชน์ต่อทุกๆ คน จึงได้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ (เพื่อนๆ ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองเวลาขอสื่อมาทาง Google Drive หรือทางอีเมล์ด้วยนะครับ เช่นชื่อสกุลอะไร ทำงานอยู่ที่ไหน ผมถึงจะคลิกแชร์ให้นะครับ)
หากท่านใดสนใจในหนังสือเรียน คู่มือ หรือ CD ประกอบการสอน ก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทหรือสำนักพิมพ์นั้นๆ ได้เลย และต้องขอขอบคุณ สำนักพิมพ์ต่อไปนี้ที่เอื้อเฟื้อสื่อดีๆ มีคุณภาพ มาให้ผมได้เผยแพร่ด้วยนะครับ
1. สำนักพิมพ์ อจท. (อักษรเจริญทัศน์) www.aksorn.com
2. สำนักพิมพ์ ทวพ. (ไทยวัฒนาพานิช) www.twp.co.th
3. สำนักพิมพ์ ซีเอ็ด https://www.se-ed.com
4. สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) www.iadth.com/
5. สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด http://aimphan.co.th/หน้าเว็บย่อย (1): เอกสารสำคัญทางการศึกษา
Comments