ประชาสัมพันธ์ Facebook

โพสต์23 ต.ค. 2552 00:21โดยChawig Ruammai   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2556 02:39 ]

   

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/162190490527453
 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ที่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
Comments