ประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์ Facebook      ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ที่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
    ส่ง 11 ธ.ค. 2556 02:39 โดย Chawig Ruammai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

  • กิจกรรมโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม      ติดตามข่าวกิจกรรมโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคมทาง Facebook ที่ กิจกรรมโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
    ส่ง 11 ธ.ค. 2556 01:05 โดย Chawig Ruammai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

มอบหมายการบ้าน

  • ศึกษาบทเรียน Saraiwit Elearning      ให้นักเรียนเข้าศึกษาใน Saraiwit Elearning ที่ http://saraiwit.16mb.com/moodle/
    ส่ง 23 ส.ค. 2558 08:46 โดย Chawig Ruammai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นายประสาตร์  เสาไธสง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา