เกี่ยวกับครูผู้สอน

ครูผู้สอน :  คุณครูชะวิก  รวมใหม่ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม

มือถือ : 087-6554428


อีเมล์ :  sam2005new@hotmail.com


Facebook : http://www.facebook.com/chawig.ruammai


ที่ตั้ง :  โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  ต.โนนตูม  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ :  044 249 266

แฟกซ์ :  044 249 266

เว็บไซต์ :  http://www.saraiwittayakom.ac.th/

แผนที่ : แผนที่โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม