โรงเรียนวัดเตาปูน

วิจัยสุจริต ของโรงเรียนวัดเตาปูน  เรื่อง  การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

(The Development a honestly five features of Wattaopoon School Students by project activities morality.)

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  494k v. 1 May 2, 2018, 5:11 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  416k v. 1 May 2, 2018, 5:12 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  367k v. 1 May 2, 2018, 5:12 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  360k v. 1 May 2, 2018, 5:12 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  410k v. 1 May 2, 2018, 5:12 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  495k v. 1 May 2, 2018, 5:09 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  450k v. 1 May 2, 2018, 5:09 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  1221k v. 1 May 2, 2018, 5:10 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  451k v. 1 May 2, 2018, 5:10 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  504k v. 1 May 2, 2018, 5:10 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  509k v. 1 May 2, 2018, 5:10 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  498k v. 1 May 2, 2018, 5:11 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  1062k v. 1 May 2, 2018, 5:11 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
View Download
  412k v. 1 May 2, 2018, 5:11 PM โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2