วิจัยโรงเรียนสุจริต (1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย)

     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ที่ได้ดำเนินกิจกรรมวิจัยโรงเรียนสุจริต (1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย) มีทั้งสิ้น 4 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก  โรงเรียนวัดบึงไม้  และโรงเรียนวัดเตาปูน ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยใชมผลงานการวิจัย และดาวน์โหลดงานวิจัยจากโรงเรียนดังกล่าวได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยครับ
                             - งานวิจัยโรงเรียนอนุบาลทับกวาง (Click) 
                             - งานวิจัยโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก (Click) 
                             - งานวิจัยโรงเรียนวัดบึงไม้  (Click)  
                             - งานวิจัยโรงเรียนวัดเตาปูน (Click)