โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเครือข่าย 1000 เรื่อง 1000 วิจัยโรงเรียนวัดเตาปูน  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเครือข่าย 1000 เรื่อง 1000 วิจัย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก