โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

     รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2